Śródmieście

Śródmieście

LIDERZY

Zapraszamy na otwarte spotkania dla liderów w 22 dzielnicach Katowic, podczas których przeprowadzone zostaną warsztaty wydobywcze. Będzie to także okazja do poznania się i integracji wewnątrz każdej dzielnicy. Postaramy się zmotywować liderów do wspólnego działania na rzecz wybranego miejsca.

13.11.2019, 17.00 / Związek Górnośląski, ulica Stalmacha 17

W maju 2019 roku odbyły się otwarte spotkania dla wszystkich, którzy chcieli spróbować sił w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Dzięki temu dowiedzieli się, jak złożyć wniosek i zmienić swoje otoczenie na lepsze.

We wrześniu 2019 roku zaprosiliśmy na Giełdę Projektu do Budżetu Obywatelskiego do Strefy Centralnej, gdzie można było zaprezentować swój projekt, a także podzielić się uwagami nt. Budżetu Obywatelskiego.

W marcu 2019 roku spotkaliśmy się z Radami Rodziców w dzielnicy, by wspólnie porozmawiać, co rodzice mogą zrobić, by zmienić na lepsze rzeczywistość swojego najbliższego otoczenia.