ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny to organizacja pozarządowa z Katowic. Zostało założone w 2009 roku, a po czasowym zawieszeniu reaktywowane w 2012 roku. Stowarzyszenie realizuje działania na rzecz edukacji i rozwoju, głównie w obszarach życia społecznego i kultury. W swoich projektach stawia na wykorzystanie nowych mediów, tworzenie platform wymiany doświadczeń i współpracę z pasjonatami.

Stowarzyszenie wydaje elektroniczny magazyn społeczno – kulturalny, prowadzi warsztaty dziennikarskie i inicjuje projekty edukacyjne, szkoleniowe i kulturalne.

Poznaj nasze dotychczasowe inicjatywy: