O PROJEKCIE

mikroKatowice to projekt społeczny, realizowany przez Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny, a współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Pomagamy mieszkańcom Katowic wziąć sprawy w swoje ręce i zmieniać Miasto u podstaw, wykorzystując narzędzia partycypacji społecznej zaprogramowane przez Miasto. Podnosimy wiedzę i kompetencje mieszkańców Katowic w zakresie istniejących mechanizmów. Mówimy o tym, jak działają w Katowicach: budżet obywatelski, inicjatywy lokalne, rady dzielnic, rady rodziców w szkołach i przedszkolach oraz zachęcamy do tego, by z tych narzędzi korzystać. Uczymy, jak to robić – jak znaleźć inspiracje do działań, w jaki sposób napisać dobry projekt i zebrać wokół niego ludzi oraz jak zdobyć dla niego szerokie poparcie społeczności. Pomagamy liderom lokalnych społeczności (tym instytucjonalnym i odgórnym, jak dyrektorzy jednostek oświatowych czy instytucji kultury, i tym społecznym – radnym dzielnicowych rad, rodzicom z jednostek oświatowych) zawiązać lub rozwinąć sieci współpracy. Diagnozujemy dzielnice Katowic pod kątem ich obywatelskiej aktywności, a następnie dla 7 dzielnic w ramach cyklu spotkań diagnostyczno-animacyjnych tworzymy lokalne mapy zasobów i potencjałów pomocne w dalszych pracach lokalnych społeczności. Dodatkowo uczymy młodzież katowickich szkół średnich w obszarze dziennikarstwa obywatelskiego.

Wierzymy, że

Katowice składają się z 22 wyjątkowych dzielnic i każda z nich warta jest uwagi.

Wierzymy, że

społeczeństwo obywatelskie ma sens i że w grupie znajomych można wiele zdziałać.

Wierzymy, że

kompetencje i umiejętności są niezbędne, by odpowiedzialnie tworzyć nową rzeczywistość!

Dlatego już teraz bądź uczestnikiem projektu mikroKatowice!