HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Co planujemy na 2019 rok? 

SPOTKANIA DLA LIDERÓW DZIELNICOWYCH

Zapraszamy na otwarte spotkania dla liderów w 22 dzielnicach Katowic, podczas których przeprowadzone zostaną warsztaty wydobywcze. Będzie to także okazja do
poznania się i integracji wewnątrz każdej dzielnicy. Postaramy się zmotywować liderów do wspólnego działania na rzecz wybranego miejsca.

Harmonogram:

Brynów – część wschodnia / 25.10.2019, 17.00 / SP nr 65, ulica Kukułek 2a

Kostuchna / 30.10.2019, 18.00 / Miejski Dom Kultury, ulica Boya Żeleńskiego 83

Dąb / 6.11.2019, 17.00 / Miejski Dom Kultury, ulica Krzyżowa 1 

Murcki / 7.11.2019, 17.00 / Zespół Szkół nr 2, ulica Goetla 2

Śródmieście / 13.11.2019, 17.00 / Związek Górnośląski, ulica Stalmacha 17

Zawodzie / 14.11.2019, 17.00 / Miejski Dom Kultury, ulica Marcinkowskiego 13

Brynów – część zachodnia / 15.11.2019, g. 17.00 / Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Grzyśki 19a

Bogucice / 18.11.2019, g. 17.00 / Miejski Dom Kultury, ulica Markiefki 44a

Osiedle Paderewskiego / 18.11.2019, g. 17.00 / Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Paderewskiego 65

Osiedle Tysiąclecia / 20.11.2019, g. 17.00 / Młodzieżowy Dom Kultury, ulica Piastów 8 

Zarzecze / 20.11.2019, 19.00 / Miejski Dom Kultury, ulica Stellera 4

Koszutka / 21.11.2019, 17.00 / Miejski Dom Kultury, ulica Grażyńskiego 47 

Giszowiec / 21.11.2019, 18.00 / Miejski Dom Kultury, plac pod Lipami 1, 1-3

Wełnowiec-Józefowiec / 22.11.2019, 17.00 / Rada Jednostki Pomocniczej, ulica Kotlarza 10a 

Szopienice-Burowiec / SPOTKANIE PRZEŁOŻONE z 25.11.2019, 17.00 AKTUALNY TERMIN 4.12.2019 o 17.00 / Rada Jednostki Pomocniczej, ulica Wiosny Ludów 24

Załęże / 27.11.2019, 17.00 / Wysoki Zamek – Klub Młodzieżowy, ulica Gliwicka 96a

Dąbrówka Mała / 29.11.2019, 17.00 / Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Strzelców Bytomskich 21b

Podlesie / 3.12.2019, 17.00 / Rada Jednostki Pomocniczej, Uniczowska 36

Ligota-Panewniki / 5.12.2019, 17.00 / Miejski Dom Kultury, ulica Franciszkańska 33

Piotrowice-Ochojec / uwaga zmiana terminu, aktualny termin: 12.12.2019, 17.00 / Miejski Dom Kultury, ulica gen. Jankego 136 

SPOTKANIA DLA RAD RODZICÓW

Zapraszamy na otwarte spotkania dla rad rodziców, podczas których można się dowiedzieć, co rodzice mogą zrobić, by zmienić na lepsze rzeczywistość swojego najbliższego otoczenia:

Spotkania odbyły się już we wszystkich dzielnicach w Katowicach. Zapraszamy na ostatnie spotkanie dla wszystkich Prezydiów Rad Rodziców ze szkół ponadpodstawowych.

Szkoły ponadpodstawowe / 19.12.2019 / g. 17.30 / Związek Górnośląski, ul. Stalmacha 17

SPOTKANIA INFORMACYJNE – BUDŻET OBYWATELSKI 

W maju 2019 roku odbyły się otwarte spotkania dla wszystkich, którzy chcieli spróbować sił w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Dzięki temu dowiedzieli się, jak złożyć wniosek i zmienić swoje otoczenie na lepsze.

We wrześniu 2019 roku zaprosiliśmy na Giełdę Projektu do Budżetu Obywatelskiego do Strefy Centralnej, gdzie można było zaprezentować swój projekt, a także podzielić się uwagami nt. Budżetu Obywatelskiego.