Do pobrania

MAPY ZASOBÓW I POTENCJAŁÓW

W 7 wybranych dzielnicach wspólnie z liderami tychże wypracowaliśmy materiały, by stworzyć mapy zasobów i potencjałów, które mają być narzędziem pomagającym lepiej działać dla dzielnicy, tworzyć dla niej projekty w różnych mechanizmach partycypacji, wykorzystując już obecne zasoby i zwiększając potencjał do rozwoju. Mapy mogą być uzupełniane w przyszłości:

MAPA BRYNÓW OSIEDLE ZGRZEBNIOKA
MAPA DĄB
MAPA GISZOWIEC
MAPA KOSTUCHNA
MAPA KOSZUTKA
MAPA LIGOTA
MAPA WITOSA

Liderzy każdej dzielnicy otrzymają mapy w formie drukowanej. Mapy zostały wypracowane z liderami 7 dzielnic, które zostały wybrane przez zespół badawczy, który w 2018 i 2019 roku prowadził działania badawczo-ewaluacyjne i na podstawie wszystkich elementów projektu, a także wyników ankiet przeprowadzonych we wszystkich dzielnicach przez międzypokoleniową grupę badawczą wybrał powyższe dzielnice.

Oprócz tego w projekcie zrealizowaliśmy inne działania, w których wypracowane zostały narzędzia, z których warto korzystać.

MIKROPRZEWODNIK PO PATRYCYPACJI W MIEŚCIE

W 2018 roku spotkaliśmy się ze wszystkimi istniejącymi Radami Jednostek Pomocniczych, by przeprowadzić serię szkoleń, podnoszących kompetencje członków rady:
Jak skutecznie włączyć się we współzarządzanie miastem? mikroPrzewodnik po mechanizmach partycypacji publicznej w KatowicachPOBIERZ 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA RAD RODZICÓW

W 2019 roku spotkaliśmy się we wszystkich dzielnicach z Radami Rodziców, podczas których można było się dowiedzieć, co rodzice mogą zrobić, by zmienić na lepsze rzeczywistość swojego najbliższego otoczenia.
POBIERZ MATERIAŁY SZKOLENIOWE

INNE DZIAŁANIA

W 2018 i 2019 roku przeprowadziliśmy 30 warsztatów dla dzieci i młodzieży z katowickich szkół i uczyliśmy ich dziennikarstwa obywatelskiego.

W 2019 roku przeprowadziliśmy 22 szkolenia we wszystkich dzielnicach, aby pomóc napisać dobre wnioski do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.w 2019 roku spotkaliśmy się z liderami w 22 dzielnicach Katowic, aby poznać słabe i mocne strony wybranej części Katowic, lepiej zrozumieć specyfikę miejsca, a także by sieciować najbardziej aktywne osoby i nauczyć ich wspólnego działania.

Całemu projektowi przyglądał się zespół badaczy, który stworzył raporty badawczo-ewaluacyjne, które pokazują, jak można rozwijać dzielnicę jeszcze lepiej i w którym kierunku należy iść, by robić to zgodnie z diagnozą, która została przeprowadzona pod naszym okiem, ale w ścisłym porozumieniu z liderami dzielnic, a także Radami Jednostek Pomocniczych.
POBIERZ RAPORT Z 2018 roku 
POBIERZ RAPORT Z CAŁEGO PROJEKTU!