Dąbrówka Mała

Dąbrówka Mała

LIDERZY

Zapraszamy na otwarte spotkania dla liderów w 22 dzielnicach Katowic, podczas których przeprowadzone zostaną warsztaty wydobywcze. Będzie to także okazja do poznania się i integracji wewnątrz każdej dzielnicy. Postaramy się zmotywować liderów do wspólnego działania na rzecz wybranego miejsca.

Dąbrówka Mała / 29.11.2019, 17.00 / Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Strzelców Bytomskich 21

Zapraszamy na otwarte spotkania Rad Rodziców z dzielnicy! Widzimy się 29.10.2019 o 16.30 w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Grzegorzka 4. Udział całkowicie bezpłatny! Porozmawiajmy o tym, co rodzice mogą zrobić, by zmienić na lepsze rzeczywistość swojego najbliższego otoczenia.

W maju 2019 roku odbyły się otwarte spotkania dla wszystkich, którzy chcieli spróbować sił w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Dzięki temu dowiedzieli się, jak złożyć wniosek i zmienić swoje otoczenie na lepsze.

We wrześniu 2019 roku zaprosiliśmy na Giełdę Projektu do Budżetu Obywatelskiego do Strefy Centralnej, gdzie można było zaprezentować swój projekt, a także podzielić się uwagami nt. Budżetu Obywatelskiego.