GŁÓWNA

mikroKatowice to projekt, który za cel stawia sobie pobudzanie katowiczan i katowiczanek do zaangażowania się w sprawy miejskie i w życie społeczne.

Już w 2018 roku spotkaliśmy się z członkami Rad Jednostek Pomocniczych, by wspólnie porozmawiać o dzielnicach, a przede wszystkim, żeby przeprowadzić szkolenia podnoszące wiedzę i kompetencję ich członków w zakresie tworzenia projektów. Chcieliśmy także jeszcze bardziej zmotywować radne i radnych do działania na rzecz rozwoju dzielnicy.

W 2019 roku przeprowadziliśmy serie spotkań dotyczących Budżetu Obywatelskiego. Obecnie spotykamy się z Radami Rodziców – HARMONOGRAM.  A także tworzymy mapy potencjałów wybranych dzielnic. 

Dowiedz się więcej o projekcie!

Wierzymy, że

Katowice składają się z 22 wyjątkowych dzielnic i każda z nich warta jest uwagi.

Wierzymy, że

społeczeństwo obywatelskie ma sens i że w grupie znajomych można wiele zdziałać.

Wierzymy, że

kompetencje i umiejętności są niezbędne, by odpowiedzialnie tworzyć nową rzeczywistość!

Dlatego już teraz bądź uczestnikiem projektu mikroKatowice!